Despre și Istoric

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, „Sf.Familie” Zalău


Parau Valer – preot paroh

Robotin Ciprian – preot vicar parohial

Congregația surorilor Preasfintei Inimi Zalău

Sora Hernandez Rowena

Sora Mureșan Cornelia

Sora Toma Loredana

Sora Avram Andreea

Sora Ciava Livia

Asociații religioase

  • Oratatoriul ”Prietenii lui Isus”
  • Corala ”Sf.Familie” Zalău
  • Reuniunea Mariană
  • Asociația caritabilă ”Famisaj”
  • Mișcarea Neocatecumenală
  • AGRU Zalău
  • Asociația Medicilor catolici
  • Asociația Dascălilor catolici
  • Studioul ”Radio Maria” Zalău

Istoric

Poporul român s-a format ca popor romanic creştin în secolele I-VI. Românii au fost uniţi cu Roma şi au rămas catolici până la Marea Schismă din 1054. Despărţiţi bisericește de Roma prin presiune externă, românii au căutat mereu reunirea cu Cetatea Eternă. Amintirea acestei uniri iniţiale s-a păstrat în conştiinţa neamului nostru de sorginte romană şi latină si ea s-a realizat definitiv în 1700.

Unirea Bisericii Române din Transilvania cu Roma s-a realizat prin trei sinoade (1697,1698,1700), cu adeziunea Episcopilor Teofil şi Atanasie, a 52 de protopopi, 1548 de preoţi şi a 400.000 credincioşi.

Unirea din 1697-1700 s-a făcut de bună voie şi paşnic. Dovada sincerităţii a fost forţa cu care ea a rezistat la marile încercări prin care a trecut timp de trei secole. în 1948, când s-a dezlănţuit prigoana comunistă contra ei, Biserica Română Unită număra aproape 2.000.000 de credincioşi. Românii de pe meleagurile sălăjene au îmbrăţişat chiar de la început ideea Unirii. Activitatea confesională, cultural – spirituală, socială şi politică de pe aceste meleaguri a fost organizată, aproape in exclusivitate, de către vicarii foranei şi protopopii tractuali, de la 1700, timp de peste o sută de ani. Centrul de greutate al acestei activităţi a fost Vicariatul Silvaniei, cu sediul în oraşul Şimleu Silvaniei. Autorii unor scrieri istorice din Sălaj şi din ţară evidenţiază în mod deosebit activitatea vicarilor: Alexandru Sterca Şuluţiu (ajuns mitropolit), Demetriu Coroianu şi Alimpiu Barbuloviciu. La Zalău, datorită numărului mic de credincioşi români, parohia greco-catolică s-a constituit în 1914. Până la această dată românii greco-catolici formau o filie a parohiei din Ortelec.

Primul administrator al parohiei din Zalău a fost preotul Traian Trufaşiu, mutat aici din parohia Drighiu, care ulterior a fost numit şi protopop al districtului protopopesc al Brebiului, cu sediul, din 1930, in Zalău.

Parohia nou constituită nu avea lăcaş de cult propriu. Filiala Băncii “Silvania” a donat parohiei o casă care a fost transformată in biserică.

După moartea protopopului Traian Trufaşiu este adus în Zalău preotul Aurel Ghilea, din parohia Săuca (protopopiatul Tăşnad). In timpul păstoririi sale, s-a ridicat Catedrala Greco-catolică din centrul oraşului, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Sfinţirea catedralei s-a făcut în 8

septembrie 1934, de către P.S.S. Valeriu Traian Frenţiu, Episcop greco-catolic al Eparhiei de Oradea.

Din anul 1940, la conducerea protopopiatului a urmat Liviu Trufaşiu, care din 1938 a fost numit preot II în Zalău. Liviu Trufaşiu a funcţionat ca preot şi protopop greco-catolic până în 1948.

In 1948, autorităţile statului român, comunist, şi ateu au denunţat Concordatul încheiat în 1927 cu Vaticanul, au declanşat o ofensivă legislativă împotriva Bisericii şi în special contra bisericilor catolice, culminând cu desfiinţarea Bisericii Unite, deposedarea ei de bunuri şi răpirea întregului patrimoniu, inclusiv lăcaşurile de cult, prin Decretul 358, dat la 1 decembrie 1948 de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale.

         Începând cu această dată, activitatea Bisericii Române Unite s-a desfăşurat în clandestinitate.

Ieşită la lumina zilei, după decembrie 1989, această Biserică, martiră a început imediat, prin activitatea desfăşurată să-şi ia locul şi rostul pe care I-a avut de-a lungul secolelor în istoria, cultura şi viaţa societăţii româneşti.

La Zalău, în primele luni ale anului 1990, un nucleu de credincioşi români uniţi, fideli Bisericii lor, împreună cu părintele Grigore Ardelean, au deschis o capelă la locuinţa doamnei Maria Cărpinean, unde se oficia Sfânta Liturghie. Acest nucleu de credincioşi s-a lărgit continuu şi s-au constituit in Parohia Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-catolice, Zalău. Episcopul unit de Oradea, P.S.S. Vasile Hossu a numit oficial pe părintele lulian Cupşa, ca preot paroh. Primul consiliu parohial constituit a cerut în repetate rânduri restituirea catedralei sau măcar permisiunea de a se desfăşura aici oficiile religioase după un anumit program. Nu s-a acceptat ca programul liturgic să se desfăşoare în catedrala mai sus amintită, dar s-a oferit biserica ortodoxă de pe strada Florilor.

După moartea părintelui lulian, în ianuarie 1993 a fost numit preot, părintele Ioan Marian Crişan. Imediat după aceasta, Consiliul parohial a început demersurile oficiale pentru ridicarea unui nou lăcaş de cult.

Sfinţirea locului s-a făcut la 17 aprilie 1994. Proiectul noii biserici aparţine arhitectului Spiridon Curea din Alba Iulia, iar constructor a fost ales SC “Consinit” Zalău.

După terminarea demisolului, la 14 septembrie 1997, în prezenta P.S.S. Virgil Bercea, Episcop al Eparhiei de Oradea și a unui număr mare de credincioşi, după procesiunea care a pornit la capelă, s-a desfăşurat prima Sfântă și Dumnezeiască Liturghie în acest loc.

Lucrările construcţiei au continuat, și cu ajutorul bunului Dumnezeu la această dată (13 iunie1999) suntem în momentul sfinţirii noii biserici.

În perioada ridicării edificiului, alături de toţi credincioşii, o contribuţie substanţială au avut-o episcopiile catolice din Germania (Augsburg, Munchen, Koln, Freising, Rotenburg, organizaţiile “Renovabis” si “Kirche in Not” din Italia și SUA.

De asemenea, au fost alături de noi Guvernul României, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică, de Oradea, alte instituţii şi organizaţii economice de stat şi particulare, împreună cu persoane fizice din ţară și străinătate, pentru care Biserica noastră le mulţumeşte şi îi va cuprinde în rugăciunile şi binecuvântările slujitorilor ei.

         În anul 2001, PS Virgil Bercea numeşte ca paroh pe părintele Cefan Radu (până atunci paroh în Parohia Borod, jud. Bihor), înlocuindu-l pe părintele Ioan Crişan numit administrator diecezan.

         Din 14 noiembrie 2004 este numit paroh al Parohiei „Sf.Familie Zalău” preotul Valer Părău, transferat de la Parohia „Naşterea PCF Maria” Tăşnad. Părintele Valer a slujit vreme de 5 ani şi Parohia Săuca, jud. Satu-Mare, parohia de unde a venit şi Părintele Aurel Ghilea fostul paroh greco-catolic de dinainte de 1948.

         O parte din activitate:

         În activitatea parohiei suntem ajutaţi de surorile din Congregatia Preasfintei Inimi a lui Isus, conduse de Sora Hernandez Rowena.

         Grupuri: Reuniunea Mariana, ASTRU, Comunione e liberazione, etc., Asociația ”Famisaj”, Mișcarea Neocatecumenală, Oratoriul ”Prietenii lui Isus”.